2017
   


LEUKU INFO AND HELP
YHTEYDET
LEUKU OY INFO


LEUKU OHJEITA - HELP


KUVARUUTU
VÄRIT RGB CMYK
RESOLUUTIO
TERÄVÖITYS
PHOTOSHOP APUA


TerävöitysLeukun kuvia on vain hyvin miedosti skannausvaiheessa terävöitetty.Lopullinen terävöitys tulee tehdä kulloisenkin painotekniikan ehdoilla ja aina vasta valmiiksi laskettuun (interpoloituun) tiedostoon. Taitavalla alueittaisella Photoshopissa terävöityksellä  kuvat saavat lopullisen briljanssinsa. 

  Originaali                                  Väärin terävöitetty                 Paremmin terävöitettyTerävöitys on laaja, mutkikas ja tärkeä alue kuvankäsittelyssä. Tässä vain muutamia perussääntöjä.1. Terävöitys tehdään aina vasta loppullisesti mitoitettuun kuvaan.2. Terävöitys tehdään aina ennen mahdollista JPG -pakkausta.3. On suositeltavaa tehdä terävöitys duplikaattilayerille. Silloin päästään
    helposti maskaamaan terävöityksen aiheuttamia ongelmia paikallisesti.

4. Photoshopin alkeellisessa Unsharp Mask -terävöitystyökalussa on vain
    kolme muuttujaa - Amount, Radius ja Treshold. 

Amount nostaa kahden sävyn rajassa tummuuseroa valitun % verran suuremmaksi. Amount on kuva- ja menetelmäkohtainen - 150 - 300 % ovat tavallisia arvoja varsinaisessa terävöityksessä.Radius määrää kuinka leveä Amountin ymmärtämä ja käsittelemä "rajaseutu" on. Radius on ennen kaikkea resoluutiokohtainen - kuvaruudulle 0,4 - 0,7 sanomalehtilaadulla 0,8 -1,2 ja laatupainossa 1,2 -1,5.Treshold on nimensä mukaisesti kynnysarvo, jolla kerrotaan minimisävyero Amountin ja Radiuksen puuhille. Jos Treshold on nolla, niin kaikki pienikin kohina ja rakeisuus vahvistuu, jos taas Treshold on suuri niin vain kontrastiset reunaviivat terävöityvät.Treshold on kuvariippuvainen - rakeisille ja kohinaisille filmikuville jopa 15-20, siisteille digikamerakuville yleensä miltei 0 ja ruutukuvien kohina on yleensä niin näkymätöntä, että Tresholdia harvoin niissä tarvitaan.